Ing.Tomáš Kozár

O NÁS

Naša geodetická kancelária  Vám poskytne všetky služby v oblasti inžinierskej geodézie a katastra nehnuteľností.
Pôsobíme predovšetkým v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Pri zákazkách väčšieho rozsahu poskytujeme naše služby na celom území Slovenskej republiky.
 
Pre svojich klientov vykonávame všetky geodetické práce súvisiace s katastrom nehnuteľností.     
Ak potrebujete získať hypotéku pre stavbu k Vášmu rozostavanému domu alebo chate, ak budete rozdeľovať svoje pozemky, alebo ak potrebujete zameranie stavieb ku kolaudácii, vyhotovíme Vám k tomu potrebný geometrický plán.
Vytyčujeme tiež hranice pozemkov, vyznačujeme vecné bremená a riešime vlastnícke vzťahy.
 
Naša geodetická kancelária poskytuje geodetické služby a práce, do ktorých patria aj práce v investičnej výstavbe.
Pre projekty rodinných domov a priemyselných objektov Vám zabezpečíme profesionálne spracované mapové podklady. Podľa priania zákazníka zabezpečíme vyjadrenia od správcov inžinierskych sietí, vytýčenie v teréne a zameranie priebehu inžinierskych sietí. Ak v mestách existuje digitálna technická mapa mesta (DTMM), vykonáme jej aktualizáciu.
Na stavbách alebo Vašich pozemkoch zaistíme podľa potreby kontrolné merania, vytyčovanie a zameranie. Spracujeme Vám všetky podklady a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.
 
Poskytujeme nielen geodetické práce, ale aj odborné poradenstvo, informácie v oblasti geodézie a jej príbuzných odboroch.
Svoje geodetické služby ponúkame vlastníkom a správcom hnuteľných aj nehnuteľných majetkov, projektovým a administratívnym inštitúciám, všetkým, ktorí potrebujú dokumentáciu alebo informácie o objektoch a pozemkoch.
 
Kladieme dôraz na profesionalitu a osobný prístup ku každému nášmu klientovi. Zákazky našich zákazníkov realizujeme rýchlo a s maximálnou starostlivosťou a profesionalitou. Odmenou pre nás je množstvo spokojných zákazníkov, ktorí sa k nám radi vracajú.