Ing.Tomáš Kozár

OSTATNÉ

  • adresný bod ku kolaudácií (zákon č.125/2015 Z.z. o registri adries platný od 1.7.2015)
  • vyhľadávanie pozemkov
  • konzultačná a poradenská činnosť v odbore geodézie kartografie a katastra
  • zameranie prekážky pre potreby Dopravného úradu

Adresný bod

Adresný bod

Adresný bod

Zameranie prekážky pre Dopravný úrad