Ing.Tomáš Kozár

Katastrálny portál

Webová stránka www.katasterportal.sk od roku 2004 poskytuje aktuálne údaje katastra. Umožňuje rýchle vyhľadávanie údajov na listoch vlastníctva, parcelách, vlastníkoch a informáciách o vkladoch a zápisov do katastra.

Pri vyhľadávaní viacerých popisných informácií odporúčame využiť novšiu verziu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, portál CICA.VUGK.SK