Ing.Tomáš Kozár

Mapový portál

Webová mapová aplikácia, ktorá slúži na interaktívnu prácu s digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností. Mapový portál je optimalizovaný aj na použite v mobilných zariadeniach.

Umožňuje vyhľadávanie informácii ako sú parcelné čísla, listy vlastníctva, adresy a ich zobrazenie vo viacerých typoch máp s pridaním satelitných alebo leteckých snímok.

Mapová portál umožňuje odbornej ale aj laickej verejnosti jednoduché vyhľadanie a lokalizáciu vlastníctva